2016

2016-07-16: Kick-off meeting, Berlin

2016-09-08: WP2 Web Meeting 1

2016-09-14: WP1 Web Meeting 1

2016-09-26: WP2 Web Meeting 2

2016-10-25: WP2 visit to KCL 1, London

2016-10-26: WP1 Web Meeting 2

2016-11-16: WP2 Web Meeting 2

2016-11-28: WP1 Web Meeting 3

2016-12-06: WP2 Web Meeting 3

2016-12-19: WP3 Web Meeting 1

 

2017

2017-01-10: WP2 visit to KCL 2, London

2017-02-20: WP2 Web Meeting 4

2017-03-16: WP2 Web Meeting 5

2017-03-27 - 2017-03-28: Progress Meeting 1 (Delft)

2017-04-06: WP1 Web Meeting 4

2017-04-18: WP1 Web Meeting 5

2017-04-27: KCL visit to NPL, Teddington

2017-05-10: WP1 Web Meeting 6

2017-05-18: WP2 Web Meeting 6

2017-05-23: - 2017-05-24 NPL Stakeholder Workshop, Teddington

2017-05-29: WP1 Web Meeting 7

2017-06-12: WP1 Web Meeting 8

2017-06-12: WP2 Web Meeting 7

2017-07-05: WP2 Web Meeting 8

2017-07-18: WP1 Web Meeting 9

2017-08-08: WP1 Web Meeting 10

2017-08-16: WP1 Web Meeting 11

2017-09-06: WP1 Web Meeting 12

2017-09-18: WP2 Web Meeting 9

2017-10-02: WP2 week meeting at LNE, Paris

2017-10-16: WP2 Web Meeting 10

2017-11-13: WP2 Web Meeting 11

2017-11-20 - 2017-11-21: WP2 Turku Meeting, Turku

2017-11-27: WP2 Web Meeting 12

2017-12-04 - 2017-12-05: Progress Meeting 2, Zurich

 

2018

2018-10-04 - 2018-10-05: Progress Meeting 3, Berlin