Logo of the Physikalisch-Technische Bundesanstalt
symbolic picture: scientific-technical publications

PTB-Reports Informationstechnik (IT)

References
default
PTB-IT-19
Norbert Greif and Heike Schrepf
2015
978-3-95606-201-8
default
PTB-IT-18
Norbert Zisky and Jörg Wolff
2013
978-3-9560600-1-4
default
PTB-IT-17
Hans-Helge Albrecht
2012
978-3-86918-281-0
default
PTB-IT-16
Sascha Eichstädt
2012
978-3-86918-249-0
default
PTB-IT-15
O. Daloglu and H. Moeck
2006
ISBN 978-3-86509-592-3
default
PTB-IT-14
Norbert Greif and Doris Saborrosch
2006
ISBN 3-86509-550-X ; ISSN 0942-1785
default
PTB-IT-13
Peter Gober, Klaus Herrmann, Christian Hoene, Michael A. Jaeger, Dietmar Köther, Jörg Neumann, H. Ritter, J. Schiller, Patrice Siatchoua, René Straßnick, Martin Weiß, Adam Wolisz and Norbert Zisky
2006
ISBN 3-86509-509-7 ; ISSN 0942-1785
default
PTB-IT-12
Norbert Bartsch, Jürgen Boda, Michael Böhm, Franz-Josef Burghart, Lars Dietze, Hans-Joachim Dorn, Rolf Fröhlich, Ulf Grannemann, Bernd Holznagel, Martin Kahmann, Roland Kleinknecht, Jürgen Kramny, Luigi Lo Iacono, Norbert Malek, Marcel Merck, W. Peter, Ortwin Pfaff, Norbert Pfeiffer, Christoph Ruland, Arno Sammler, Rainer Schäfer, Thomas Schaub, Torsten Schütze, Manfred Schwarzmüller, Melanie Wahl, Thomas Wiedemann, Andreas Wolff, Peter Zintl and Norbert Zisky
2005
ISBN 3-86509-257-8 ; ISSN 0942-1785
default
PTB-IT-11
2004
ISBN 978-3-86509-234-2
default
PTB-IT-10
2003
ISBN 3-89701-933-3 ; ISSN 0942-1785
default
PTB-IT-9
2002
ISSN 0942-1785 ; ISBN 3-89701-852-7
default
PTB-IT-8
2000
ISBN: 978-3-89701-489-3
default
PTB-IT-7
D. Richter and Granovsky V. A (Hrsg.)
1999
ISBN 3-89701-379-7
default
PTB-IT-6
D. Richter and Greif N. (Hrsg.)
1999
ISBN 3-89701-319-3
default
PTB-IT-5
Schummy H. (Hrsg.)
1996
ISBN 3-89429-692-5
default
PTB-IT-4
J. Neumann
1995
ISBN 3-89429-938-X
default
PTB-IT-3
Richter D. (Hrsg.)
1995
ISBN 3-89429-589-9
default
PTB-IT-2
H.-H. Albrecht and J. Hess
1994
ISBN 3-89429-530-9
default
PTB-IT-1
H. Schumny
1992
ISBN 3-89429-209-1
Export as:
BibTeX, XML